Thomas S. Buechner "AJ Profile" 14x11 oil $2,570.

Thomas S. Buechner “AJ Profile” 14×11 oil $2,570.