Thomas S. Buechner "Ada Reigle I" 18x14 oil $3,170.

Thomas S. Buechner “Ada Reigle I” 18×14 oil $3,170.