Thomas S. Buechner "Amelia in Black" 24x12 oil $3,390.

Thomas S. Buechner “Amelia in Black” 24×12 oil $3,390.