Thomas S. Buechner "Vani" 18x14 unframed oil $2,970.

Thomas S. Buechner “Vani” 18×14 unframed oil $2,970.