Edd Tokarz Harnas "Monique Wants to Monkey Around" 10x8 mixed media on gallery wrapped canvas $170.

Edd Tokarz Harnas “Monique Wants to Monkey Around” 10×8 mixed media on gallery wrapped canvas $170.