PooleIris - PooleIris

Martin A. Poole “Iris” 18×14 oil $1,850.