J. Harlan Ritchey "Canadian Shield" 11x14 casein $600.

J. Harlan Ritchey “Canadian Shield” 11×14 casein $600.