Sean Witucki "Snow Day" 5x7 oil $600.

Sean Witucki “Snow Day” 5×7 oil $600.