Bin Zhang "A Winter Morning" 16x20 oil $2,250.

Bin Zhang “A Winter Morning” 16×20 oil $2,250.