Thomas S. Buechner "Princeton Couple - 1920s" 14x11 oil $2,500

Thomas S. Buechner “Princeton Couple – 1920s” 14×11 oil $2,500