Christina Johnson "Cherry Pickin'" 8x8 oil $150.

Christina Johnson “Cherry Pickin'” 8×8 oil $150.