Sean Witucki "Satellite" 12x9 oil $1,200.

Sean Witucki “Satellite” 12×9 oil $1,200.